ЖЕНСКО ЦАРСТВО - гостува във Видин

90мин

27 Февруари, 19.00 (ДТ Антон Страшимиров)
Билетна каса: 10,00 - 13,00часа и 15,00 - 18,00часа