Профил на купувача

 
Информация за обществени поръчки:
Доставка на един брой автобус втора употреба, за нуждите на Театрално-музикален център - Разград
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (виж тук:)
УКАЗАНИЯ за участие (виж тук:)
ДОГОВОР, проект! (виж тук:)
ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ (виж тук:)
ИНФОРМАЦИЯ за публикувана обява (виж тук:)
ДОКУМЕНТИ за изтегляне (тук:)
ИНФОРМАЦИЯ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти ID: 9075849 (виж тук:)
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ: (виж тук:)
ДОГОВОР, ОРИГИНАЛ (виж тук)