сезони 1947 до 2007

СЕЗОН 1947-48г.
Директор и главен режисьор - Тодор Донев 
Режисьор -  Иван Гайдарджиев 
АКТЬОРИ:  Иван Кондов, Петър Слабаков, Станка Пенчева, Недялко Матев, Калоян Карагьозов, Димитър Карпов, Сергей Бартенев, Николай Пецев, Емил Пенчев, Жеко Гайдарджиев, Валентина Недялкова, Стефка Стефанова, Дора Стефанова, Ангел Димитров, Кирилка Борисова, Мишо Михайлов, Димитър Минев, Роза Хананел, Татяна Ноева.

 РЕПЕРТОАР: 
1. “Хъшове” от Иван Вазов; режисьор - Тодор Донев.
В главните роли: Странджата - Николай Пецев, Македонски - Иван Гайдарджиев, Владиков - Калоян Карагьозов, Попчето - Иван Кондов, Мравката - Недялко Матев, Хаджията - Емил Пенчев, Дерибеят - Ангел Димитров, старият Бръчков - Сергей Бартенев, Добревич - Димитър Минев, Евгения - Станка Богданова-Пенчева, Христович - Димитър Костов, младият Бръчков - Жеко Гайдарджиев, румънски полицай - Мишо Михайлов.
2. “Сигнал” от Тодор Днев; реж.  Тодор Донев
3. “Милионерът” от Йордан Йовков; реж. Ив. Гайдарджиев
4. “Платон Кречет” от Ал. Корнейчук; реж. Ив. Гайдарджиев
5. “Лес” - А.Н. Островски ; реж. С. Бартенев 
6. “Диньо Мързелана” - Борис Борозанов; реж. Ив. Гайдарджиев
7. “Чуждото дете” - Шваркин; реж. Т. Донев

СЕЗОН 1948-49 г

Директор- Тодор Донев
Режисьор - Иван Гайдарджиев
Художник - Веселин Парушев 
АКТЬОРИ :  Иван Кондов, Станка Пенчева, Сергей Бартенев, Димитър Карпов, Недялко Матев, Иван Мечкаров, Емил Пенчев, Жеко Гайдарджиев, Светослав Петров, Лиляна Милкова, Димитър Минев, Петя Николова, Милка Томова, Радка Йорданова, Таня Василева - Карпова, Цецка Николова - Гайдарджиева, Иван Ралев, Николай Михайлов, Слави СпасовРЕПЕРТОАР:
1. “Повест за една жена” - Л. Левин; реж. Т. Донев
2. “Тревога” - Орл. Василев; реж. Т. Донев, худ. В.Парушев
3. “Всички са мои синове”- Арт. Милър; реж. Т. Донев,худ. В.Парушев
4. “Доходно място” - А.Н.Островски; худ.В.Парушев,
      реж. Ив.Гайдарджиев
5. “Хан Татар”- Н. Икономов; реж. Ив. Гайдарджиев, худ. В. Парушев,
     музика -  Хр.Манолов
6. “Нашествие” - Л. Леонов; реж. Ив.Гайдарджиев, худ.В. Парушев
7. “Дава се под наем” - А.Местницки; реж. Т.Донев, худ. В.Парушев

СЕЗОН 1949 -50 г. 
           
Директор - Иван Гайдарджиев
Режисьори - Борис Денизов, Мари Матен
Адм. ръководител - Иван Гайдарджиев
Художник - Веселин Парушев
АКТЬОРИ: Иван Кондов, Станка Пенчева, Емил Пенчев, Димитър Карпов, Сергей Бартенев, Димитър Минев, Недялко Матев, Георги Братанов, Борис Калчев, Стоян Костов, Руска Цекова, Таня Карпова, Милка Кондова, Мария Ковачева, Ангел ДимитровРЕПЕРТОАР:
1. “Царска милост” - К. Зидаров; реж. Б.Денизов, худ. В. Парушев
2. “Глина и фарфор” - Григулис; реж. Мари Матен, худ. В. Парушев
3. “Свекърва” - Ант. Страшимиров; реж. М.Матен, худ. В.Парушев
4. “Борсанови” - Кр. Кюлявков;реж. Ив. Гайдарджиев, 
      худ. В.Парушев
5. “Без вина виновни” - А.Н.Островски; реж. М.Матен, 
      худ. В. Парушев

СЕЗОН 1950-51 г.

Директор- Димитър Пенев
Режисьори -Мари Матен и Людмила Пенева 
АКТЬОРИ:  Станка Пенчева, Сергей Бартенев, Недялко Матев, Емил Пенчев, Никола Пецев, Иван Мечкаров, Елисавета Костова, Борис Манчев, Любомир Павлов, Росица Петрова, Георги Ненчев, Ана Йорданова, Веселин Дионисиев, Доброслав Дионисиев, Донка Сотирова, Евгения Сербезова, Славка Мирчева, Ибрям Мустафов,  Сашко РусевРЕПЕРТОАР: 
1. “Дом в уличката”- Братя Тур; реж. М.Матен, 
2. “Шестимата влюбени” - Ал. Арбузов; реж. М.Матен
3. “Отровната билка” - Аурел Баранга; реж. Щилян Попов
4. “Бащи и синове” - Вл. Полянов; реж. Людмила Пенева 
5. “Айна” - А. Вълчанов; реж. Л. Пенева, музика Хр. Манолов


СЕЗОН  1951-52 г.

Директор- Димитър Пенев
Режисьор - Людмила Пенева
 Художник -Ангел Тодоров
АКТЬОРИ: Станка Пенчева, Сергей Бартенев, Евгени Бакалов,
Недялко Матев, Елисавета Костова, Малчо Диканаров, Мария Диканарова, Димитър Димитров, Борис Манчев, Любомир Павлов, Мария Ненова, Атанас Кардашев, Мима Петрова, Мария Панайотова,
Лазар Стаматов, Петър Добчев, Петър Вълчев, Радка Савова, Веселин РалевРЕПЕРТОАР: 
1. “Снаха” - Ал. Хаджихристов / драм. по “Снаха” на Караславов /;
     реж. Ив. Иванов, худ. Г. Каракашев
2. “Семейство Алан” - Х. Мухтаров; реж. Л.Пенева, худ. Анг. Тодоров
3. “Лисичета” - Л. Хелман; реж. Л.Пенева, худ. Анг. Тодоров
4. “Сладък хляб” - Ал. Гиргинов; реж. Л.Пенева, худ. К. Стефанов
5. “Имат думата жените” - Зелите; реж. Пр. Атанасова,худ. А.Тодоров
6. “Снежанка” - Сия Челебиева; реж. Л.Пенева, худ. Анг. Тодоров


СЕЗОН 1952-53 г.

Директор - Димитър Пенев 
Режисьор - Людмила Пенева
Художник - Петър  Францов
АКТЬОРИ: Ст.Пенчева, Серг. Бартенев, Н.Матев, П. Муртазов, Н.Пецев, М.Диканарова, М.Диканаров, Ив.Спасова, Д.Димитров, Н.Николов, Ст.Миланов, М.Ненова, К.Митрев, К.Иванов, Л.Лазаров, Йорд. Полихронова, В. Николов, Р. Ботева, П.Антонов, С.Александров, Ст. Александров, РЕПЕРТОАР:
1. “Сигнали” - В. Нешков; реж. Л.Пенева,худ.П.Францов
2. “1:0 в наша полза” - Ем. Попниколова и Анг. Иванов;  реж. Л.Пенева
3. “Комедия от грешки” - У. Шекспир; реж. Ив.Иванов, худ. Евг. Йонов,

музика - Н. Геров
4. “Младият човек” - Мдивани и Киров; реж. Л.Пенева,  худ. П.Францов
5. “Сватове” - М. Симова и Т.Велков; реж. Л.Пенева,  худ. П. Францов
6. “Сладък хляб” - Ал. Гиргинов; реж.Л.Пенева, худ.К.Стефанов


СЕЗОН 1953-54 г.

Директор - Димитър Пенев 
Режисьор - Людмила Пенева
АКТЬОРИ: Ст. Пенчева, С. Бартенев, Н.Матев, П.Муртазов, Ир.Абаджиева, Н.Пецев, Ив.Спасова, Д.Кънчев, М.Ненова, Ст.Миланов, Йорд. Полихронова, Цв. Кулишев, М.Големанова, Ат. Колев, Р.Колеманов, М.Златев, Н.Караджински, Н.Николов, Д.РашковРЕПЕТРОАР:
1. “Любов” - Орл. Василев; реж.Л.Пенева, худ. Н.Пенев
2. “Сватове” - М.Симова и Т.Велков; реж.Л.Пенева, худ.П.Францов
3. “Верни сърца” - Голдфелд; реж. Л.Пенева, худ. Н.Пенев
4. “Вампир” - Ант.Страшимиров; реж. Л.Пенева
5. “Чайките на телефона”- Ал. Галич и К. Исаев; реж. Ал.Токушев
6. “Лудетина” - М.Баратишвили; реж. Л.Пенева


СЕЗОН 1954-55 г.
            
Директор - Димитър Пенев 
Режисьори - Людмила Пенева и Константин Генкулов 
АКТЬОРИ:  С.Бартенев, Н.Матев, Н.Пецев, П.Муртазов, Ив. Спасова, Йорд. Борисов, М.Борисова, Ир. Абаджиева, Йор. Полихронова, Д.Кънечв, П.Драганчев, Н.Караджински,
П.Фурнаджиев, Ст.Карагенова, Тр. Начев, Р.Колеманов, Д.Рашков,С.АлександровРЕПЕРТОАР: 
1. “Щастие” - Орл.Василев; реж. Л.Пенева и Конст.Генкулов
2. “Самодури” - Карло Голдони; реж. К.Генкулов,худ.К.Костадинов
3. “Комедия от грешки” - Уйлям Шекспир; реж. Ив. Иванов,
      худ. Евг.Йонов 
4. “Преломът” - Ст.Ц.Даскалов; реж. Ив. Иванов,худ. К.Стефанов
5. “Предложение”, “Юбилей”, “Мечка”- Ант. Чехов; реж. К.Генкулов,
      С.Бартенев, Л. Пенева
6. “Големанов” - Ст. Л.Костов; реж. Л.Пенева
7. “Свободна квартира” - Ал. Гиргинов; реж. Л.Пенева   


СЕЗОН 1955-56 г.

Директор - Йордан Петров 
Режисьор - Константин Генкулов
Художник - Иван Михайлов 
АКТЬОРИ: К.Петрова ,Л.Пенева, С.Бартенев, Н.Пецов, Ив.Спасова, Йорд. Борисов, Ир.Абаджиева, Н.Матев, М.Борисова, П.Дражганчев, Ив.Драганчева, Д.Пенев, П.Муртазов, Йорд.Полихронова, Д. Кънчев, Р.Колеманов, Н.Караджински, Д.Рашков, С.Александров, Ал.Петров, К.АпостоловаРЕПЕРТОАР:
1. “Грамада” - Н.Щерев; реж. Йорд.Петров, худ. П.Стайков
2. “Моралът на г-жа Дулска” - Г. Заполска; реж.К.Генкулов
3. “На границата”-авт. и реж. Йорд. Петров,худ. Ив.Михайлов
4. “Фиданките цъфтят” - Сл.Красински; реж. Л.Пенева
5. “Цигани” - Ал. Гиргинов / по А.С.Пушкин/; реж. Л.Пенева, 
      худ.Ив.Михайлов 

СЕЗОН 1956-57 г.

Директор - Кръстьо Иванов          
Режисьор - Цветан Велев
АКТЬОРИ: К.Петрова,  С.Бартенев, Н.Матев, Н.Пецев, Йорд.Борисов, П. Драганчев, Д.минев, Д.Панова, Н.Петрова, Ир.Абаджиева, Ив. Драганчева, Йор.Полихронова, Р. Колеманов, М.Петров, Л.ПетровРЕПЕРТОАР:                                               
1. “Изневяра” - Енчо Енчев; реж. Цв.Велев, худ. П.Желев
2. “Всеки заслужава любов” - Бр.Нушич; реж. Цв.Велев
3. “На добър час” - В.Розов; реж. Цв.Велев, худ. Жак Авдала
4. “Виновен ли е Мечо” - Д.Точев; реж.Цв.Велев
5. “Волпоне” - Бен Джонсън; реж. Цв.Велев,худ. Г.Евтимов


СЕЗОН 1957-58 г.

Директор -  Кръстьо Иванов
Режисьор - Цветан Велев
АКТЬОРИ: К.Петрова, С.Бартенев, П.Драганчев, Д.Минев, Д.Панова, К.Петрова, Ир.Абаджиева, Н.Матев, Ив.Драганчева,  Р. Колеманов, М.Дагоров, Т.Коначки, М.Сомлева, П.Попов, Г.Малев

РЕПЕРТОАР:
1. “Свекърва” - Ант.Страшимиров”; реж.Цв.Велев, худ.Л.Петков 
2. “Неспокойна старост” - Л.Рахманов; реж.Цв.Велев, худ. Т.Чапкънов
3. “Сватбено пътешествие” - В.Диховичний; реж.Цв.Велев, 
      дир. Д. Недялков
4. “Женитба” - Н.В.Гогол; реж. К.Генкулов 
5. “Сребърният пръстен” - Ив.Дончев; реж. Цв.Велев

СЕЗОН 1958-59 г.

Директор- Марин Георгиев
Режисьор - Цветан Велев
Художник - Владислав Зографов
АКТЬОРИ: Ал. Евстатиев, К.Петрова, М.Савов,Т.Балканска, С.Бартенев, Д.Минев, Ир.Абаджиева, Н.Матев, П.Муртазов, П.Драганчев, Ив. Драганчева, Р.Колеманов, Ант. Кръстева,  Л.Евстатиева, Т.Коначки, П.Антонов, Г.Малев, М.Балканов, Д.ПановаРЕПЕРТОАР:
1. “Службогонци” - Ив.Вазов; реж. Цв.Велев, худ. П.Байчев
2. “Когато гръм удари” - П.Яворов; реж. Цв.Велев,худ.П.Бойчев
3. “Антигона” - Софокъл; реж. Василис Омирос, худ. Вл.Зографов
4. “Нонкината любов” - К. Илиев; реж. Цв.Велев, худ.Вл. Зографов


СЕЗОН 1959-60 г.

 Директор - Марин Георгиев
 Режисьор - Цветан Велев
Художник - Владислав  Зографов
АКТЬОРИ: Ал.Евстатиев, К.Петрова, Г.Белев, С.Бартенев,Ир.Абаджиева, П.Муртазов, Ив.Драганчева, Г.Малев, П.Драганчев,Р.Колеманов, Л.Евстатиева, М.Бенева, М.Матев, Д.Минев, Д.Панова, Т.Коначки, Хр.Белева, П.Ликинска, Ал.Йорданов, М.КостовРЕПЕРТОАР:                                                                       
1. “Блокада” - К.Зидаров; реж.Цв.Велев, худ. Вл.Зографов
2. “Камък в блатото” - Г.Караславов; реж. Цв.Велев, худ. Вл.Зографов
3.”Барабанчица” - Ал.Салински; реж.Цв.Велев, худ. Вл.Зографов
4. “От много любов” - Кл. Цачев; реж. В.Полянов,худ. Вл.Зографов
5. “Празникът на фенерите” - Х.Пфайфер;реж.Цв.Велев,
      худ. Вл.Зографов 

СЕЗОН 1960-61 г.

Директор - Марин Георгиев 
Режисьори - Петко Сираков и Цветан Велев
АКТЬОРИ: Ал.Евстатиев, Н.Сиракова, К.Петрова, П.Драганчев,Ал.Далов, Г.Одаджиев, Ир.Абаджиева, П.Муртазов, Ив.Драганчева,Л.Евстатиева, Н.Матев, Д.Минев, Т.Коначки, Г.Милева, Ел.Елесина,
Ибр. Кадиров, Юкс. Чаушев, Хр.Калинчева, М.Паскова, Ал.Петров,Огн. МихайловРЕПЕРТОАР:
1. “Към пропаст” - Ив.Вазов; реж. П.Сираков, худ. з.х. Ас. Попов
2. “Неравен бой” - В. Розов; реж.Цв.Велев, худ. проф. Г.Каракашев
3. “Продадено щастие” /”Вълчи времена”/ -Ил.Волен;реж.П.Сираков,
4. “Парижката Света Богородица” - В.Юго; реж. Цв.Велев,
      худ. з.х. Ас. Попов.

  СЕЗОН  1961-62 г.

Директор - Марин Георгиев
Режисьори - Цветан Велев и Петър Тренев
Драматург - Тодор Александров
Художник - Боян Качулев
АКТЬОРИ: Ив.Сираков, С.Цветкова, Ев.Кирова, П.Драганчев,Ал.Далов, Г.Милева, Ел.Елесина, Д.Минев, Л.Евстатиева, Ир.Абаджиева, П. Муртазов, Ив. Драганчева, Д.Димитров, Л.Малинова, Н.Матев, Л.Чешмеджиева, Б.Семерджиев, Ан.Деветаков,Т.Коначки, Хр.Калинчева, Т.Кунев, Ал.Петров, Ибр.Кадиров, В.Сотиров, РЕПЕРТОАР:                                  
1. “Хъшове” - Ив.Вазов; реж. П.Тренев, худ. з.х.Ас.Попов,
      муз. Ф.Ламбев
2. “Фараоните” - Ал.Коломиец; реж. П.Тренев, худ. Б.Качулев
3. “Изгубеният син” - Ал.Арбузов; реж. Цв.Велев, худ. Б.Качулев
4. “Когато розите танцуват” - В.Петров; реж. Л. Карабойков,
       худ. Т.Чапкънов, 
5. “Тайната на черното езеро” - Ек. Борисова; реж. П.Тренев,
       худ. Т. Чапкънов                                                                       
6. “Островът на Афродита” - Алексис Парнис; реж. Цв. Велев,
       худ. проф. Г. Каракашев


СЕЗОН 1962-63 г.

Директор - Марин Георгиев
Режисьори - Цветен Велев и Али Дервишев
Драматург - Тодор Александров 
Художник - Боян Качулев 
АКТЬОРИ: П.Драганчев, Ал.Далов, Евг. Кирова, С.Цветкова, Г.Билалов, Г.Милева, Н.Матев, Л.Евстатиева, П.Муртазов, Ив.Драганчева , Ир.Абаджиева , Д.Димитров, Л.Малинова, Ант. Деветаков, М.Бояджиева, Т.Коначки, Т.Кунев, Ал.Петров, Г.Пастурков, Ст.Бочев, Хр.Ненков, Н.Ганцеров, Р.Арнаудова, Ив.ДжеджеваРЕПЕРТОАР:
1. “И утре е ден” - Г.Джагаров; реж. Цв.Велев, худ.Б.Качулев
2. “Великият Боби” - Кш.Грушницки; реж. Ал.Дервишев и Цв.Велев,
      худ. Б.Качулев
3. “Петляно време” - Сл.Македонски; реж. Цв.Велев,худ.Б.Качулев 
4. “Чудак” - Н.Хикмет; реж. Ал.Дервишев,худ. Б.Качулев
5. “Изстрелът” - П.Цачев;реж.Цв.Велев,худ.Б.Качулев
6. “Майстори” - Р.Стоянов; реж- Ал.Дервишев,худ.проф. Г.Каракашев
7. “Ако в сърцето е пролет” - Ал.Козин; реж.Цв.Велев и Ал.Дервишев
      худ. з.х. Ас.Попов, превод Л.Малинова и Л.Муртазова


СЕЗОН 1963-64 г.

Директор - Стефан Пенчев
Режисьор - Йордан Черкезов 
Художник - Радослав Дуков АКТЬОРИ: Н.Траянов, Евг.Кирова, П.Драганчев, С.Цветкова, Д.Димитров, Ир.Абаджиева, Д.Минев,Н.Матев, Осм. Юмеров, Л.Евстатиева, Д.Панайотова, П.Муртазов, Т.Кунев, Т.Коначки, Юксел Чаушев, Ив.Драганчева , Ел.Елесина, Ал.Петров, К.Даскалов, Бл.Арнаудов, Ст.Радосинович, М.Черкезова, Н.Маринова, Р.Арнаудова
РЕПЕРТОАР:
1. “Септемврийска балада” - Ив.Генов; реж. Йорд.Черкезов, худ. з.х. Ас.Попов, 
2. “По земята” - Н.Хайтов; реж. и худ. Ст.Пенчев
3. “Готвачката” - Ан.Сафронов; реж. Йорд. Черкезов, 
4. “Семейна тайна” - Ал.Гиргинов; реж. Ст. Пенчев

СЕЗОН 1964-65 г.

Директор - Владимир Полянов
Зам. директори - Михаил Попилиев и Исмаил Пиров
Драматург - Михаил Михайлов
Балетмайстор - Аничка Бочева 
Диригент - Райчо Василев

АКТЬОРИ: Н.Траянов, В.Караянева-Гочева, Т.Луков, П.Драганчев, Т. Акрабов, Евг. Кирова, Здр. Тихинов, С.Цветкова, Д.Минев, Д.Димиторв, Ир. Абаджиева, Осм.Юмеров, Н.Матев, П.Муртазов, Т.Кунев, Т.Коначки, В.Чаушев, Р.Тихинова, Н.Гълъбова,Ибр.Кадиров, Д.Добрев, В.Кънчева, Ив.Драганчева, М.Александрова, Осм. Азизов, Яв.Махмудов, К.Хаджиев, Р.Татаров, Ибр.Салимов, Ахм.Кадиров, Б.Гафарова, Ф.Байрямов, Д.Хасанов, Н.Петрова, М.Хамдиев, Ш.Шерифова, С.Османова, Г.Сарамова,Абд. Абдурахимов, М.Наимов, К.Хамдиев, Ал.Шерифов, К.Кадриев,М.Велиев, Ф.Фелимов, М.Ангелов, В.Маринов, С.Попов, Ш.ОсмановРЕПЕРТОАР:                                                 
1.”Короната заслепява” - Кр.Пенев; реж. и худ. Л.Гочев,  хор. А.Ковачева
2. “Севилският бръснар” - П.Бомарше; реж. Вл. Полянов,  худ.Р.Шишков, костюми - з.х. Ас.Попов
3. “Съдби на кръстопът” / “Орфей слиза в ада”/ - Т. Уйлямс;  реж. и худ. Л.Гочев
4. “Вражалец” - ст. Л. Костов; реж. и худ. Л.Гочев
5. “На пустия бряг” - Б.Полевой; реж. Л.Гочев, худ. Н.Изварин 
6. “Прокурорът” - Г.Джагаров; реж. и худ. Л.Гочев
7. “Танцувай слънце” - Ив. Коджахристов; реж. Ибр. Мустафов,  худ. з.х. Ас.Попов, хореогр. Ан.Бочева, дириг. Р.Василев 
8. “Девет дена без глава” - Ив.Пеев; реж. Ибр.Мустафов, 
      худ. Ст. Костов 

СЕЗОН 1965-66 г.

Директор - Владимир Полянов
Зам. директори - Марин Георгиев и Исм. Пиров
Режисьори - Людмил Гочев и Ибрахим Мустафов
Драматург - Михаил Михайлов
Балетмайстор - Аничка Бочева 
Диригент - Райчо Василев 
Художници - Стефан Костов и Васил КарадимовАКТЬОРИ: В.Караянева, Т.Луков, П.Драганчев, Евг.Кирова, Здр.Тихинов, С.Цветкова, Ц.Беева, Д.Панайотова, Д.Минев, Д.Димитров, Ир.Абаджиева, П.Муртазов, Осм.Юмеров, М.Матев, Т.Коначки Т.Кунев, Юкс.Чаушев,   Р.Тихинова, Д.Добрев,Ив.Драганчева, Н.Александрова, Г.Миндов, Ст. Гочев,Ст.Гуев,    Яв.Махмудов,К.Хаджиев, Р.Татаров, Ибр.Салимов, Ахм.Кадиров, Б.Гафарова, Ф.Байрамова, Д.Хасанов,Г.Татарова, М.Мурадова, Н.Петрова, М.Хамдиев, Ш.Шерифова, С.Османова, Г.Сарамова, Абд. Абдурахимов, М.Наимов, К.Хамдиев, А.Шерифов, К.Кадирова, Ш.Мехмедова ,Ем.Табакова, В.Шабанова, М.Велиев,Р.Шишков, Ф.Фелимов, Сп.Попов, Ан.Антонов, М.Митев


РЕПЕРТОАР: 
1. “Бащи и синове” - Вл.Полянов, реж. Л.Гочев 
2. “Ураганът” - Бил-Белоцерковски; реж. Вл.Полянов,  худ. з.х. Ас. Попов 
3. “Няма сто истини” - Л.Стрелков; реж. и худ. Л.Гочев
4. “Пиеса за любовта и смъртта” - Р.Ролан; реж. Вл.Полянов,  худ. Ек. Енева
5. “Приказна сватба” - Н.Фол; стих. М.Маринов, реж. Л.Гочев,   худ. з.х. Ас. Попов
6. “Любовта и сянката” - Т.Генов; реж. Вл.Полянов
7. “Осем в обща квартира” - Д.Добричани; реж. и худ. Л.Гочев
8. “Криворазбраната цивилизация” - Д.Войников; реж.К.Цонев, 

 худ. з.х. проф. Г.Каракашев
9. “Спектър Ала-турка” - реж.М.Попова, балет Ан. Бочева , дириг. Р.Василев

 
СЕЗОН 1966-67 г.
                                                                                               
Директор - Иван Зоин
 Зам.директори - Марин Георгиев,Исмаил Пиров и   Петко Узунов
Режисьори - Л.Гочев, Георги Темелков, Ибр. Мустафов
Драматург - Станко Петров
Балетмайстор - Ан.Бочева 
Диригент - Р. Василев;АКТЬОРИ: В.Караянева, П.Драганчев, Евг.Кирова, Здр.Тихинов, С.Цветкова, Н.Матев, Т.Кунев, П.Муртазов, Д.Панайотова, Б.Димитров, Т.Коначки, Д.Минев, Р.Тихинова, Осм.Юмеров, Ибр. Кадиров, Г.Кодов, Йорд. Таралежков, Ив.Драганчева, Ст.Бочев, Д.Джиков, Цв.Недковска, П.Каракашева, Р.Генчева, Ст.Гуев, Св.Топалов, Н.Трайков, М.Зоин, Н.Караджински,  Яв.Махмудов, Осм.Азизов, К.Хаджиев, Р.Татаров, Ибр.Татаров, Ибр.Салимов, Ахм.Кадиров, Б.Гафарова, Ф.Байрамова,М.Мурадова, Б.Бейтулов, Н.Петрова, М.Хамдиев, Ш.Шерифова, С.Османова, Г.Сарамова, Абд.Абдурахимов, М.Наимов, К.Шерифов,  Ал.Шерифов, К.Кадирова, Ш.Мехмедова, Д.Сюлейманов, Г.Татарова,Ем. Табакова, Ф. Шабанова, С.Попов, М.Велиев, Ф.Фелимов, Н.Недков.


РЕПЕРТОАР:
1. “Иван Шишман” - К.Зидаров; реж. Л.Гочев, худ. Ст.Савов
2. “Ние не вярваме в щъркели” - Н.Йорданов; реж. и худ. Л.Гочев 
3. “Алхипелагът Льоноар” - Ар.Салакру; реж. Г.Темелков, худ. Жак Авдала 
4. “Подводна лодка” ”Веди-18” не отговаря”  - Изидор Щок;  реж. Ив. Иванов,

худ. Д.Гилев
5. “Аристократи” - Н.Погодин; реж. Л.Гочев, худ. з.х. Ас.Попов,
      хореогр. А.Бочева
6. “Лукреция Борджия” -В.Юго; реж. и худ. Л.Гочев
7. “Съвсем обикновена история” - Н. Каралиева; реж. Г.Темелков,
      худ. Н. Бенковски
8. “Легенда за любовта” - Н.Хикмет; реж. Ибр.Мустафов, 
       худ. Н. Изварин
9. “Делиормански рози” - Исм. Пиров; реж. Ибр.Мустафов, 
      худ. Ат.Велянов


СЕЗОН 1967-68 г.

Директор - Иван Зоин
Зам. директор - Исмаил Пиров и П.Муртазов
Режисьори -Л.Гочев, Г.Темелков, Константин Загоров, Ибр. Мустафов
 Худ.проектант - Ел. Тодорова
Драматург - Станко Петров
Балетмайстор - Ан. Бочева
Диригент - Райчо ВасилеваАКТЬОРИ: В.Караянева, П.Драганчев, Ат.Въжаров, Евг. Кирова, Здр.Хинов, Н.Матев, Т.Кунев, Д.Панайотова, Т.Коначки, Д.Митев, Р.Тихинова, Осм. Юмеров, М.Златев, Г.Кодов, Йор.Таралежков, Ст.Хайдудова, Ив.Драганчева, Ем.Капудалиев, Ст.Бочев, Д.Джиков, Цв.Недковска, Ив.Вълканов, Л.Братоева, Н.Трайков, Ст.Гуев, М.Живкова, Т.Петрова, Я.Махмудов, К.Хаджиев, Р.Татаров, Ибр.Салимов, Ахм.Кадиров, Б.Гафарова, Ф.Байрамова, Р.Тахсимов, Абд.Байрактаров,Г.Ашъкова, Исм.Мехмедов, Н.Петрова , М.Хамдиев, Ш.Шерифова, С.Османова, Г.Сарамова, Абд.Абдурахимов, М.Наимов, К.Шерифова,Ал.Шерифов, К.Кадирова ,Ш.Мехмедова, Д.Сюлейманов, Г.Татарова, Ем.Табакова, В.Шабанова, Б.Николова, Сп. Попов, Н.Крумов, В.Илиев, Г.Митев, Ж.Чирпанов, В.Чирпанов
РЕПЕРТОАР:
1. “Бялата смърт” - Д.Шчеглов, реж. Л.Гочев
2. “Конникът без глава” - Рубинщаин /По Маин Рид /реж. Г.Темелков,
       худ. Н. Изварин
3. “Мария Тюдор” - В.Юго; реж. К.Загоров
4. “Двубой” - Ив.Вазов; реж. Г. Темелков, худ. Ел. Тодорова 
5. “Гибелта на Абритус” - Ст.Петров; реж. Ав.Георгиев
6.  “Ти си в сърцето ми” - Ил. Ефендиев; реж. Ибр. Мустафов, худ. Ел. Тодорова 
7. “Да свирят сазовете, да играят момичетата” - Ибр. Мустафов, худ. Ел.Тодорова, хореогр. Ан.Бочева, дир. Р.Василев

СЕЗОН 1968-69 г.

Директор - Иван Зоин
Зам. директори - П.Муртазов и Исмаил Пиров
Режисьори - Цв.Велев, Г.Темелков, К.Загоров, Ибр.Мустафов
Драматург - Илия Илиев
 Худ. проектант - Елка Тодорова
Балетмайстор - Аничка Бочева
Диригент - Райчо ВасилевАКТЬОРИ: Н.Абаджиева, В.Маринов, В.Боянова, Ив.Мечкаров, Здр. Тихинов, Н.Матев, Т.Коначки, Д.Минев,  Р.Тихинова, В.Абаджиев, Йорд. Андонов, Н.Недялков, Здр.Картанджиева, С.Цветкова, Ст.Бочев, Ст.Хайдудова, К.Евгениев, Д.Джиков, Л.Братоева, Ив.Самоковлиев, М.Николова, Ал.Драганов, М.Павлова ,Г.Братованова, Е.Бойчева, Н.Илиев, Ив.Обретенов     Ахм.Алиосманов, Яв.Махмудов, К.Хаджиев, Р.Татаров,Д.Гафарова, Ф.Байрамова, Ибр.Салимов, Ахм.Кадиров,Р.Таксинов,
Х.Бейсимова, Исм.Мехмедов, Н.Петрова, Н.Хамдиев, С.Османова,Ш.Шерифова Г.Сарамова, Абд.Абдурахимов, М.Наимов,К.Кадирова, Ш.Мехмедова, Г.Татарова, Д.Хасанов, Ал.Мехмедов, В.Шабанова,Б.Николова, Н. Крумов, М.Митев, В.Филипов, Г.Митев,Б.Василев, Ад.БайрактаровРЕПЕТРОАР:
1. “Халосник” - Ц.Церковски ;реж. К.Цонев, худ. Н.Николов
2. “Слуга на двама господари” - К.Голдони; реж. К.Загоров, худ. Ел.Тодорова, балетмайстор Ал.Манолов, 
3. “Неаполитанска песен” - Г.Свежин; реж. Цв. Велев,  худ. Ел.Тодорова
4. “Бумеранг” - А.Татарски; реж. Г.Темелков, худ. Жак Авдала
5. “Атентат”-Г.Марков; реж. К.Загоров,худ. П.Пейков,комп.Ив.Спасов
6. “Щастието не идва само” - Б.Балабанов; реж. А.Георгиев, худ. М.Чернаев
7. “ Блокада” - К.Зидаров; реж. Ибр.Мустафов, худ. Н.Николов
8. “Юбилеен букет” - авт. и реж. Ибр. Мустафов, худ.Ел.Тодорова,  балет - Ан. Бочева, дир. Р.Василев

СЕЗОН 1969-70 г.

                 Директор - Иван Зоин
                 Зам.директор - Петър Муртазов
                 Режисьори - Цв.Велев и Антон Деветаков, Ибр.Мустафов
                 Драматург - Илия Илиев
                 Балетмайстор - Ан. Бочева
                 Диригент - Р.Василев 
                 АКТЬОРИ: Н.Матев, Н.Абаджиева, П.Драганчева, С.Цветкова, Т.Коначки, В.Абаджиев, Д.Минев, Ив.Драганчеав, Ив.Самоковлиев, Л.Братоева, М.Павлова, М.Хатев, Ел.Върбанова,Б.Николова, П.Димитров, В.Папурков, В.Даскалов Ахм.Алиосманов, К.Хаджиев, Р.Татаров, Б.Гафарова, Ф.Байрамова, П.Хасанова, Иб.Салимов, Ахм.Кадиров, Р.Тахсимов, Х.Бейсинов, Н.Халилов, Исм.Ахмедов, Н.Петрова, М.Хамдиев, 
С.Османова, Ш.Шерифова, Г.Сарамова, Абд.Рахимов, М.Наимов, К.Кадирова, Г.Татарова, Д.Хасанова, Ал.Шерифов, В.Шабанова, М.Есадова, Г.Ашъкова, Еб.Ибрямов, Н.Крумов, С.Цонев, К.Хамдиев,
М.Мустафов, В.Байрямов
                  РЕПЕРТОАР:
1. “Калоян”- К.Зидаров; реж. Д.Стоянов, худ. з.х. Ас.Попов
2. “Вярност” - З.Захариев; реж. Цв.Велев, худ. Ас.Митев
3. “В един кратък следобед”- Каралиева ; реж. Ан.Деветаков,
      худ. з.х. Ас.Попов
4. “Д-р Зорге” -К.Илиев; реж. К.Илиев, худ. Б.Ахчийски
5. “Вечният извор” - Д.Зорин; реж. Ан.Кузнецов / гр. Орел /
      худ. Д.Гилев, хореогр. Ан.Бочева
6. “Една от струните” - Х.Карахюсеинов; реж. Ибр.Мустафов,
      худ. з.х Ас Попов, музика Р.Василев, балет Ан.Бочева
7. “Пролетен концерт” - реж. Ибр.Мустафов, балет Ан.Бочева ,
      дир. Р.Василев

СЕЗОН 1970-71 г.   

                Директор-Ангел Геров                       
                Зам.директори- П.Муртазов и 
                                             Юксел Чаушев
                Режисьоир - Цв.Велев, Ники Кънев и Ибр.Мустафов
                Драматург - Илия Илиев
                Балетмайстор- АнБочева
                Диригент - Р.Василев
                АКТЬОРИ: Н.Абаджиева, П.Драганчев, Н.Матев,Т.Коначки,
С.Цветкова, В.Абаджиев, Яв.Махмудов, П.Карагьозова, Ив.Драганчева,Ив.Самоковлиев, Д.Минев ,М.Карагьозов, Л.Братоева,М.Павлова,Д.Братованова, В.Чапкънова,   Ел.Николова,Н.Илиев, Евг.Дойчинов, Н.Томов,Ст.Гуев, В.Папурков, Ел.Грозданчева, Ст.Гулямджис
                 М.Алиосманов, Р.Татаров, К.Хаджиев, Б.Гафарова, П.Хасанова, Ах.Кадиров, Р.Тахсимов, В.Шабанова, Ф.Велиева, Ф.Етемова, Ис. Мехмедов, Н.Петрова, С.Османова, Ш.Шерифова ,Г.Сарамова, Абд.Абдурахимов,М.Наимов, К.Мехмедова, Д.Хасанов, Г.Татарова, Ал.Шерифов, Г.Ашъкова, М.Есадова, Ибр.Ибрахимов, Аг.Асланов, Н.Крумов, Г.Митев, Ан.Кирчев, К.Шерифова, Али Ахмедов, С.Руфадов
                  РЕПЕРТОАР:
1. “Свекърва” - Ант. Страшимиров; реж. Ив.Цветанова, худ. Ек.Енева
2. “Сицилианска защита” - А.Баранга; реж.Цв.Велев, худ.Д.Гилев
3. “Предложение” - А.Чехов; реж. М.Карагьозов
4. “ Рожденият ден на Тереза” - Г.Мдивани; реж. Юксел Чаушев, 
       худ. з.х. Ас. Попов
5. “ Първа обич ”- Ст.Друмешки ; реж. Н.Кънев, худ. В.Ахчийски
6. “ Убийство преди полунощ” - Вл. Шуберт; худ. Р.Неделчев 
7. “Желязното цвете” - Ив.Коджахристов; реж. Ибр.Мустафов
      худ. Т.Чапкънов
8. “Лудогорски спектър” - Исм.Пиров; реж. Ибр.Мустафов, 
       худ. Б.Акчийски, костюми - М.Трендафилова, балет- Ан.Бочева,
        дир. Р.Василев  

  СЕЗОН 1971-72 г.

              Директор - Ангел Геров
              Зам.директори - П.Муртазов и Юксел Чаушев
              Режисьори - Вера Павлова, Юксел Чаушев, Ибр.Мустафов
              Драматург - Илия Илиев
              Худ. поектант - Хр. Велчев
              Балетмайстор - Ан. Бочева
              Диригент - Р. Василев
              АКТЬОРИ: П.Драганчев, П.Карагьозова, Н.Матев, С.Цветкова Т.Коначки, М.Карагьозов, Ив.Драганчева, Яв.Махмудов, Д.Минев, П.Наков, Н.Петров, Т.Ташева, Ан. Антонов,В.Господинов, Св.Антонова, Ст.Антонов, Ел.Андреева, М.Павлова, Евг.Дойчинов, В.Буюклиев, Сп.Спасов, Д.Братованова, М.Неделчева. Р.Татаров, К.Хаджиев, Б.Абдурахимов, Ф.Велиева,Ибр. Салимов, А.Кадиров, Р.Тахсинов, В.Шабанова, Х.Бейсимова, Исм.Мехмедов, С.Османова, Ш.Шерифова, Г.Мехмедова, Абд.Абдурахимов, М.Наимов, К.Мехмедова, Д.Хасанов, Г.Татарова, Ал.Шерефов, Г.Ашъкова, М.Есадова, Ибр.Ибрахимов,Иг.Асланов, В.Ангелов, К.Шерифов, Х.Хюсеинов, Ад.Байрактаров, Б.Реджебов,Р.Мустафова
              РЕПЕРТОАР:
1. “Боряна” - Йорд. Йовков; реж. Авр. Георгиев, худ. Г.Иванов
2. “Рози за д-р Шомов” - Др.Асенов,реж. Юксел Чаушев, 
      худ. Хр. Велчев

СЕЗОН 1972-73 г.
  
       Директор - Ангел Геров
       Зам.директор - П.Муртазов и Юкс. Чаушев
       Режисьори - В.Павлова, Юкс.Чаушев, Ибр. Мустафов
       Драматург - Ил.Илиев
       Худ. проектант -  Хр. Велчев 
       Балетмайстор - Ан.Бочева
       Диригент - Р.Василев 
       АКТЬОРИ: П.Драганчев,П.Карагьозова, Н.Матев, Д.Карагьозов, С.Цветкова, Т.Коначки, Д.Минев, П.Наков, Ст.Гуев, Ив.Драганчева, К.Павлова, Яв.Махмудов, Ст.Манчева, Ст.Антонов,  В.Коева,
Ан.Петров, Вл.Николов, Д.Василев, Л.Гурков, В.Господинов, Н.Трайков, Св.Антонова, М.Неделчева, Ел.Андреева, Ц.Кънчев, Ел.Страшимирова, Евг.Дойчинов, Р.СпасоваР.Татаров, К. Хаджиев, Б.Ахмедов, Ф.Велиева, Ах.Кадиров, Ибр. Салимов, Р.Тахсинов, В.Шабанова, Х.Мустафова, Игр.Риза,С.Османова, Ш.Шерифова, Г.Мехмедова, Аб.Хасанов, М.Наимов, К.Мехмедова, Г.Татарова, Г.Асанова, Д.Хасанов, Ал.Шерифов, М.Есадова, Ф.Етемова, Р.Исмаилова, Б.Бекиров, С.Ахмедов, Ан.Ангелов, Ад.Байрактаров, Б.Реджебов, Ив.Пеев,М.Атанасов,Л.Ангелов
      РЕПЕРТОАР:
1. “Хоро” - Анг.Страшимиров; реж.В.Павлова, кост.Т.Чапкънов
2. “Дуел” - Мар Байджиев; реж. Юкс.Чаушев
3. “Концерт-73” - реж. Ибр.Мустафов,сцен.Хр.Велчев,
      костюми -М.Трендафилова, балет -Ан.Бочева,дир.Р.Василев
4. “Големанов” - Ст.Л.Костов; реж. Н.Кънев, худ. Хр.Велчев
5. “Ние не сме деца” - Н.Каралиева; реж. Д.Карагьозов
6. “Умното овчарче” - Б.Цекова; реж.В.Павлова, сцен. Н.Николов 
7. “Женитба с препятствия” - П.Линов; реж.Юкс. Чаушев


СЕЗОН 1973-74 г.       
     
   Директор - Ангел Геров
         Зам.директори- Анг. Андронников и Юкс. Чаушев
         Режисьори - В.Павлова, Цв.Велев  и Ибр.Мустафов
         Драматург -  Венелин Петков   
         Худ. проектант - Хр. Велчев 
         Балетмайстор - Ан. Бочева
         Дирегент - Р.Василев
         АКТЬОРИ: Ал.Бечев, П.Драганчев, Н.Матев, П.Карагьозова, Д.Карагьозов, С.Цветкова, Т.коначки, Д.Минев, Ив.Драганчева, Яв.Махмудов, Св.Антонова, Ел.Андреева, Евг. Дойчинов, Ел.Страшимирова, Р.Кузманова, Ц.Кънчев, Ст.Манчева, Н.Петров, К. Колева, П.Муртазов,  Д.Георгиева, Ян.Гаделев, К.Шопов, Р.Велев,  Р.Татаров, К.Хаджиев, Б.Ахмедова, Ф.Велеиева, Ах.Мехмедов, Иб.Салимов, Р.Абдурахимов, В.Шабанова, Х.Мустафова, С.Османова, Ш.Шерифова, Абд.Абдурахимов, М.Наимов, К.Хюсеинова, 
Г.Татарова, Г.Асанова, Б.Хасанов,уФ.Нуриева, Р.Акифова, Б.Реджебов, Ф.Мусов, А.Сюлейманова, С.Назифова, Л.Ангелов, А.Мехмедов, К.Шерифов, М.Михайлов, Ад.Байрактаров, М.Есадова, Н.Мехмедов, Н.Недков, Х.Мехмедов
           РЕПЕРТОАР:
1. “Приказка за калпаците” - П.Панчев; реж.Ибр.Мустафов
      худ. Хр. Велчев
2. “ Ножът” - М.Величков; реж.Юкс.Чаушев,худ. Д.Гилев
3. “Професия за ангели” - Др.Асенов; реж.С.Попов, худ. Хр.Велчев 
4. “Жажда” - М.Величков; реж. Ил.Флоресков, худ. М.Михайлов
5. “Съдии на самите себе си” -К.Георгиев; реж. Цв.Велев,
        худ. Ас.Митев
6. “Юбилеен концерт - 74”- реж. Ибр. Мустафов

СЕЗОН 1974-75 г.

         Директор - Ангел Геров
         Зам.директори - Анг.Андронников и Юксел Чаушев
         Режисьори - Цв.Велев и Ибр. Мустафов
         Драматург - Емилия Попова
         Балетмайстор - Ан.Бочева 
         Диригент - Р.Василев
         АКТЬОРИ: П.Драганчев, Н.Матев, С.Цветкова, П.Муртазов, Ж.Кулев, Т.Коначки, Д.Минев, Ив.Драганчева, М.Петров, Яв.Махмудов, К.Шопов, Т.Кунев, В.Господинов, Ел.Андреева,
Ев.Дойчинов, Ел.Страшимирова, Ст.Гуев, Ц.Цачев, Ст.Милева, Р.Кузманова, Р.Кацарова, Р.Налбантова, Ел.Гатева, И.Пеева, Йор.Попмилачкова Р.Татаров, К.Хаджиев, Б.Абдурахимова, Ф.Хасанова, Ибр.Ибрямов, Р.Абдурахимов, В.Шабанова, Х.Мустафова, С.Махмудова, Ш.Шерифова, К.Мехмедова, Г.Татарова, Г.Ашикова, М.Есадова, Д.Хасанов, Р.Исмаилова, Б.Бекиров, Ф.Мусов, А.Сюлейманова, Н.Хюсеинов, З.Мухаремов, Ер.Реджебов, Л.Ангелов, А.Мехмедов, К.Харифов, М.Ангелов, Ад.Байрактаров, А.Хасанов, Н.Недков, К.Етемов, А.Методиев, Н.Ненов, Ем.Димитров,Г.ХасановаРЕПЕРТОАР:
1. “Катастрофа” - В.Саева; реж. Юксел Чаушев,худ. Д.Гилев
2. “Годеникът от Париж” - А.Папаян; реж. Ибр. Мустафов
3.- “Вампир” - Ант. Страшимиров; реж. Хр.Кръчмаров
4. “Делото “Адам и Ева”- Р.Шраал; реж. Хр. Кръчмаров
5. “Насила лекар” - Молиер; реж. н.а. Кр.Мирски,  худ. В.Наследникова 
6. “Концерт - 75” - реж. Цв. Велев

СЕЗОН 1975-76 г.
   
Директор - Ангел  Геров
Зам. директор - П. Муртазов и Ангел Андронников 
Режисьори - Цв.Велев, Юкс. Чаушев и Ибр.Мустафов
Драматург - Емилия Попова
Балетмайстор - Ан. Бочева
Диригент - Р. ВасилевАКТЬОРИ: П.Драганчев, Н.Матев, С.Цветкова, П.Коначки, Ж.Кулев, Д.Минев, Ив.Драганчева, Яв.Махмудов, К.Шопов, Т.Кунев, В.Господинов, Ел.Андреева, Ел.Страшимирова, Ст.Гуев, Р.Спасова, Ел.Гатева, Ив.Гочев, Йор.Попмилачкова, П.Наков, Ан.Кърова,  Кр.Игнатова, Р.Татаров, К.Хаджиев, Б.Ахмедова, Ф.Велиева, Ибр.Салимов, Р.Таксинов, Пр.Августова, Ф.Мусов, С.Османова, Ш.Шерифова, К.Мехмедова  Г.Татарова, Г.Ашикова, М.Есадова, Д.Хасанова, Б.Реджебов, Н.Хюсеинов, Р. Акифова, А.Салиева, З.Хюсеинов, Е.Реджебов, С.Незифова, Л.Боянов, А.Мехмедов, К.Шерифова, Ад. Байрактаров, Аб. Хасанов, Н. Ненов, Х. Мустафова, В. Шабанова, Н. Недков, К. Мехмедов, П. Панаьотова, Д. Димитров, М. Атанасов,
С. Салиева


РЕПЕРТОАР:
1.”Гледай ме изпитателно” - М.Иванов ; реж. В.Атанасова, худ. Ал.Стойчев
2. “Щастривият Шурик” -Е.Габрилович и С. Розен; реж. Цв.Велев, сцен. К.Неделчев
3. “Дъждът” - Б.Априлов; реж. Юкс. Чаушев
4. “Радиация” - Г.Свежин; реж. Цв.Велев, худ. Вл.Зографов
5. “Всичко в градината” - Ед.Олби; реж. Юкс.Чаушев,  худ. Ал.Стайчев
6. “Хъшове” - Ив.Вазов; реж. з.а.проф. Ан. Михайлов

 
СЕЗОН 1976-77 г.

Директор - Ангел Геров
 Зам.директори- П.Муртазов и Ангел Андронников
 Режисьори - Цв.Велев, Юкс.Чаушев и Ибр.Мустафов
Драматург - Емилия Попова
Балетмайстор - Ан.Бочева 
Диригент -Р.Василев
Худ. проектант - Георги ПоповАКТЬОРИ:  П.Драганчев, Н.Матев, С.Цветкова, Ж.Кулев, Т.Коначки, Д.Минев, Ив.Драганчева, Яв.Махмудов, Т.Кунев, П.Наков, В.Господинов, Ел.Страшимирова, Ст.Гуев, Р.Спасова, Ан.Кърова, Кр.Игнатова, Ю.Борисова, Пл.Бачийска, Г.Ангелов, М.Маринов, Ц.КъневР.Татаров, К.Хаджиев, Б.Ахмедова, Ф.Халилова, Абд.Хасанов, С.Османова, Ш.Шерифова, К.Хюсеинова, Г.Татарова,Г.Ашикова, Д.Хасанов,Б.Бекиров, Н.Мехмедов, Р.Акифова, А.Сюлеймонова, ЕР.Реджебов, М.Ахмедов,Р.Левиева, З.Яхов, Л.Ангелов, Ал.Мехмедов, Ад.Байрактаров, Абд.Хасанов, Н.Ненов, В.Шабанова, М.Есадова, Н.Мустафова, К.Етемов, Д.Димитров, М.Атанасов, Йос.Илиев, Ерд.Ефремов 


РЕПЕРТОАР: 
1. “Клопка” - Д.Начев; реж. Цв.Велев,худ. Д.Гилев
2. “Юни ,  началото на лятото” - Юл. Едлис; реж.Юкс.Чаушев, худ. Д.Гилев
3. “Приключения на тавана” - Р.Москова; реж. М.Маринов,  худ. Г.Петров
4. “Цената на живота” - Ина Събурова; реж. Д.Игнатов, худ. Г.Петров
5.- “Любов моя, България” - реж. Ибр. Мустафов, худ. М.Трендафилова

СЕЗОН 1977-78 г.

Директор - Гавраил Маслев
Зам. директори - П.Муртазов и Димитър Пенев
Режисьори - Цв.Велев, Юкс.Чаушев , Ибр.Мустафов
Худ.проектант - Амалия Петрова
Балетмайстор - Ан.Бочева
Диригент - Р.Василев АКТЬОРИ: П.Драганчев, Н.Матев, С.Цветкова, Т.Коначки, Ж.Кулев, Яв.Махмудов, Т.Кунев, Д.Минев, Ив.Драганчева, Здр.Тихинов, В.Господинов, П.Халачева, Ел.Страшимирова, Р.Спасова, Кр.Бурханларски, Ст.Гуев, Кр.Игнатова, Ан.Кърова, Ц. Кънев, Т.Радева, Н.Коев, Р.Татаров , К.Хаджиев, Б.Ахмедова, Ф.Велиева, Аб.Хасанов, 
С.Османова, Г.Ашикова, Д.Хасанов, К.Мехмедова, Г.Татарова, Б.Реджебов, Н.Хюсеинов, Р.Акифова, А.Салиева, Ер.Реджебов, М.Наимов, Р.Велиева, Йорд.Христова, З.Зорова, Л.Боянов, Ал.Ахмедов, Ад.Байрактаров, В.Шабанова, М.Есадова, Н.Мустафова, Ерд. Шефкедов, М.Ненов, М.Атанасов, К.Етемов, Д.Димитров, З.Мустафов
РЕПЕРТОАР:        
1. “Станция далечна” -Афиногенов; реж. Юкс. Чаушев, худ. Г.Петров
2. “Приемен изпит” - Вл. Константинов; реж. Г.Маслев, худ.Л.Джобов
3. “Раят остава за вас” - Г.Данаилов; реж. Цв.Велев, худ. Г.Петров
4. “Приключенията на Чиполино” - Дж.Родари; реж. Г.Маслев, худ. Ас Бакалов
5. “Подвигът” - Ас.Разцветников; реж. Ив.Иванов
6. “Препаратори” - Г.Свежин; реж. Цв.Велев
7. “Криминална песен” - Ив. Радоев; реж.Юкс. Чаушев,  худ. Ам.Петрова
8. “Любов моя” - Исм. Пиров; реж. Ибр.Мустафов,  худ. М.Трендафилова       

СЕЗОН 1978-79 г.

Директор - Гавраил Маслев
Зам. дирекнори - П.Муртазов и Димитър Пенев
Режисьори - Цв.Велев, Юксел Чаушев, Ибр.Мустафов
Худ. проектант - Амалия Петрова
Балетмайстор -  Ан.Бочева
Диригент - Р.Василев            АКТЬОРИ: Л.Пенева, П.Драганчев, Н.Матев, Т.Коначки, Ж.Кулев, Яв.Махмудов, Т.Кунев, Д.Минев, Ив.Драганчева, Здр.Тихинов,В.Господинов, Ел.Страшимирова, Р.Спасова, Кр.Бурханларски,Ст.Гуев, Кр.Игнатова, Ан.Кърова, Ц.Кънчева, 
Т.Радева, Н.Коев , Д.Варадинов, Р.Татаров, К.Хаджиев, Б.Ахмедова, Аб.Хасанов, С.Османова, Г.Ашикова, Д.Хасанов, К.Мехмедова, Г.Татарова, Н.Мехмедов, 
Р.Акифова, А.Салиева, Ер.Реджебов, З.Салимова, Р.Велиева,  Й.Христова, З.Зорова, Ф.Февзиев, М.Исмаилова, А.Ахмедов, Л.Боянов, Ад.Байрактаров, В.Шабанова, М.Есадова , Н.Салиева,  Н.Ненов, М.Атанасов, К.Етемов, Д.Димитров, Р.КирановаРЕПЕРТОАР:
1. “Отвъд миражите” - Др.Асенов,реж. Юкс.Чаушев, худ. Ам.Петрова
2. “Избор по вариантната система” - К.Георгиев, реж. Цв.Велев, худ. Ам. Петрова
3. “Забравен от всички” - Н.Хикмет; реж. Г.Маслев, худ. Г.Петров
4. “Сирената” - П.Пелинов; реж. Св.Иринков, худ. Г.Ножаров

СЕЗОН 1979-80 г.

Директор - Станьо Михайлов                 
Зам.директор- Стойка Калчева
Режисьори - Цв.Велев, Юкс.Чаушев
Худ. проектант - Стефан Луков
Балетмайстор - Ан.Бочева и Ертен Късова
Диригент - Р.ВасилевАКТЬОРИ: Н.Матев, В.Кирков, Ст.Поляков, П.Мачев, Т.Коначки, Яв.Махмудов, Т.Кунев, Здр.Тихинов, В.Господинов,  Ж.Македонски, М.Македонска, Ел.Страшимирова, Ст.Гуев, Р.Спасова, Ан.Кърова, Н.Коев, Ц.Кънчев, Т.Радев, Д.Варадинов, Ан.Иванова, В.Траянов, М.Спасов, Хр.Овчаров, Ис.Димитрова,Б.Богданова, Р.Татаров, К.Хаджиев, Б.Ахмедова, Г.Ашикова, Д.Хасанова, Р.Акифова, А.Салиева, К.Мехмедова, Г.Татарова, Ер.Реджебов, Р.Велиева, Ю.Вълова, З.Зорова, Ф.Февзиев, М.Исмаилова, А.Ахмедов, Л.Боянов, Ад. Байрактаров,В.Шабанова, К.Етемов, Д.Димитров, Р.Керанова,


РЕПЕРТОАР:
1. “По големият син” - Ал. Вампилов; реж. Цв.Велев, худ. Ст.Луков
2. “Прокурорът” - Г.Джагаров; реж. з.а. Г.Луканова, худ. Ст.Луков
3. “Ха, да видим кой - кого” - Ив.Милева - Даковска;   реж. Ст.Поляков
4. “Учителят по танци” - Лопе де Вега; пост. К.Димчев, сцен. Д.Гилев,  муз. Р.Младенов
5. “Покана от Париж” - П.Панчев; реж. Юкс. Чаушев
6. “Шоу програма -  80” - сцен. и пост. н.а. Тошко Козарев, худ. Жак Авдала, балет Ан.Бочева и Ер.Късова,  муз.ръковод. Ив.Радев
7. “Доктор” - Бр.Нушич; реж. Б.Спиров

 
СЕЗОН 1980-81 г.

Директор - Станьо Михайлов
Зам.директори - Стойка Калчеав, Румен Рачев, Петя Станчева
Режисьори - Цв.Велев и Юкс. Чаушев 
Балет майстори - Ан. Бочева и  Ертен Късова     АКТЬОРИ: Н.Матев , В.Кирков,П.Мачев, Т.Коначки, Яв.Махмудов, Т.Кунев, Л.Янев, Здр.Тихинов, В.Господинов, Ел. Страшимирова, Ст.Гуев, Р.Спасова, Н.Коев, Ан.Иванова, Т.Радева, П.Петров, Ц.Кънчев, Д.Варадинов, М.Спасова, Ис.Узунова, Б.Богданова, К.Михайлов, В.Траянов, А.БожановР.Татаров, К.Хаджиев, Б.Ахмедова, Б.Чавдаров, Т.Василева, З.Тодорова, Вл.Трендафилов, Г.Ашикова, Р.Исмаилова, Д.Салиева, К.Мехмедова, Г.Татарова, С.Тодоров, Ер.Реджебов, Р.Великова, З.Зорова, Ф.Февзиев, Н.Исмаилова, Н.Арнаудова, В.Господинова, Али Ахмедов, Ив. Радев, Л.Боянов, Адем Байрактаров, В.Шабанова, М. Есадова, Н.Салиева, М.Михайлов, С.Салиев


РЕПЕРТОАР:                                                        
1. “Дундо Марое” - М.Държич; реж. В.Петров, сцен. Ек.Енева,  муз. П.Лъджев
2. “Далечни прозорци” -В.Сабко; пост. Цв.Велев, худ. Ас.Митев 
3. “Съкровището на  Силвестър” - Анжел Вагенщаин;  реж. Ст.Михайлов 
4. “Как Румцайс стана разбойник” - В.Четвъртек и Саша Лихи;  реж. Г.Попов,

 худ. В.Велков, муз. Б.Молхов, хореогр. Ст.Поляков       
5. “Легенда за майката” - Кр.Дренски; реж. Юкс. Чаушев,  худ. Л.Попова
6. “Юбилей” - Ед. Радлински; реж. Юри Статков, худ. В.Велков
7. “Борислав” - Ив. Вазов; реж. з.а.проф. Ан.Михайлов,  сцен. и костюми Ал.Игнатова 


СЕЗОН 1981-82 г.

Директор - Ангел Геров 
Зам. директори - Румен Рачев и Петя Станчева
Режисьори - Цв.Велев и Юкс.Чаушев
Хед. Проектанти - Л.Попова  и В.Велков                   
Драматург - Н.Попов
Г.Счетоводител - Атанаска Стоянова
Балетмайстор - Ан. Бочева АКТЬОРИ: Н.Матев, В.Кирков, П.Мачев, Т.Коначки, Яв.Махмудов, Т.Кунев, Л.Янев, В.Шишманова, Здр. Тихинов, В.Господинов, Н.Шаркова, Ел.Страшимирова, Ст.Гуев, Р.Спасова, Юл.Герова, Ас.Димитров, Ен. Енев, Д.Карамалаков, Н.Коев, К.Боянов, С.Петрова, Н.Стайкова, Д.Кандев, М.Бранкованова, Р.Костова, М.Бодурова,   К.Хаджиев, Б.Гафарова, В.Енчева, Д.Ашикова, Р.Акифова,А.Салиева, К.Мехмедова, Р.Татаров, Г.Татарова, Р.Велиева, М. Исмаилова, Ф.Хасанова, Н.Арнаудова , В.Господинова,С.Мехмедов, А.Бахнев, Б.Карадимков, Ал.Мехмедов, Л.Боянов, М.Атанасов,П.Желязков, Й. Ковачев, Евг. Якимов, Н.Салиева, Ад. Байрактаров, М.Есадова, В.Шабанова, Б.Ахмедова


РЕПЕРТОАР:
1. “Юнаци с умни калпаци”- Н.Русев; реж. Цв.Велев, худ.Ал.Игнатова
2. “Провинциални анекдоти” - Ал. Вампилов; реж. Юкс. Чаушев, худ. Л.Попова
3. “След сезона” - Д.Начев; реж. Крикор Азарян, худ. М.Младенов
4. “Наградата” - Др. Асенов; реж. Д. Гюрова и Н.Савов, 
5. “Перикъл”- Ю.Шекспир; реж. Л.Дековски; худ.Л.Попова
6. “Карнавал” - Ив.Шопов; реж. Хр.Кръчмаров, худ. Жак Авдала
7. “Спектър - 82” - сцен. и пост. Юксел Чаушев, реж.Ибр.Мустафов, хореогр.Ан.Бочева, сцен. и кост. Мария Трендафилова


СЕЗОН 1982-83 г.

Директор - Ангел Геров
Зам. дирекори Р.Рачев и П.Станчева
Режисьори - Цв.Велев и Юкс.Чаушев
Драматург - Стефка Дърлева
Худ.проектант - Л.Попова и В.Велков
Балетмайстор - Ан. Бочева и Ертен  Късова 
Гл. счетоводител - Ат. Стоянова 
           
АКТЬОРИ: Н.Матев, П.Мачев, Т.Кунев, Т.Коначки,В.Шишманова, Здр.Тихинов, Н.Шаркова, В.Господинов, Л.Братоева, Ас.Димитров, Ен.Енчев, Д.ККарамалаков, Юл.Герова, Р.Спасова, Д.Кочланов, Н.Коев ,К.Боянов, М.Бранкованова, Д.Братованова,Р.Костова, В.Василева, Ас.Христов К.Мустафов, Б.Гафарова, Г.Мехмедова, Р.Исаева, А.Сюлейманова, К.Мехмедова, Г.Татарова, М.Исмаилова, Кр.Ходжева, В.Господинова ,С.Мехмедов, В.Енчева, Евг.Хубанов, Л.Боянов,Йорд.Ковачев, Евг. Якимов, Н.Салиева, Ад.Байрактаров, Р.Татаров, М.Атанасов, М.Есадова, В.Шабанова, Ф.Мустафов, Р.Велиева, Р.Хубанова, С.Тодорова, Ек.Иванова, Ерд.МахмудовРЕПЕРТОАР: 
1. “Службогонци” - Ив.Вазов; реж. Кр.Дойнов,худ. Ст.Луков
2. “Червената шапчица” - по Шарл Перо; драм. П.Панчев,  реж. Тодорова, хореогр.Ст.Поляков, муз. Д.Вълчев,худ.В.Велков
3. “Женско царство” - Ст.Л.Костов; реж. Цв.Велев, худ. Ст.Луков, 

 хореогр. Г.Чипариков
4. “Светая светих” от Йон Друца; реж. Цв.Велев, худ. Ст.Луков
5. “Аз, ти, той и телефонът” - Анар; реж. Юкс.Чаушев, худ.В.Велков
6. “Весела магистрала” - от Н.Анастасов; пост. Н.Анастасов, муз. Д.Вълчев,

реж. Ю.Чаушев, костюми -М.Трендафилова,  сцен. В.Велков


СЕЗОН 1983-84 г.

Директор - Ангел Геров
Зам. директори - Р.Рачев и П.Станчева 
Режисьори - Цв.Велев и Ю. Чаушев
Драматург - Н. Попов 
Худ. проектанти - В.Велков и Ст.Луков
Балетмайстори - Ан.Бочева и Ерт. Късова
Гл. счетоводител - Ат. СтояноваАКТЬОРИ: Т.Кунев, Н.Матев, Ен.Опълченски, Т.Коначки, В.Шишманова, Здр.Тихинов, Н.Шаркова, В.Господинов, Л.Братоева,  Ас.Димиторв, Д.Карамалаков, Д.Кочланов, Н.Чилов, Юл.Герова, Р.Спасова, Т.Етърски, М.Етърска, Н.Коев, Г.Чипариков, Ив.Чипариков, Ж.Мирчева, Яв.Махмудов, Л. Кондов, Д.Братованова, М.Бранкованова, А.Пейчева, А.Борисова, К.Хаджиев, Б.Гафарова, Р.Татаров, Г.Мехмедова ,Р.Ангелова, А.Вълчева, Т.Карабоюков, М.Исмаилова, К.Мехмедова, Г.Татарова, В. Бонжолова, Кр.Ходжева, М.Самоилов, Евг.Хубанов, Т.Рашкова, Г.Тахсимова, Н.Салиева, Ад.Байрактаров, М.Есадова, В.Шабанова, М.Атанасов, Л.Боянов,Ер.Явузов, Ф.Мустафов, Ст.Занков, Р.Хубанова, Н.Ризов, В.Тончев
              РЕПЕРТОАР:
1. “Белият доктор” - Хр-.Станев ; реж. Д.Стоянов, худ. Ст.Луков
2. “Комения от грешки” - У. Шекспир; реж. Л.Дековски, 
      худ. Св.Кокалов, 
3. “Есента на един следовател” - Г.Данаилов; реж. Вл.Николов,
      сцен. А.Игнатова
4. “Зайко-Всезнайко” - С.Михалков ;реж. Юкс.Чаушев, худ.В.Велков,
      пластика - Ан.Бочева
5. “Лудогорски ритми - 84”- Юкс.Чаушев и Ан.Бочева   
       реж.Юкс.Чаушев, худ. М.Трендафилова, балет - Ан.Бочева 


СЕЗОН 1984-85 г.

Директор - Анг. Геров
Зам. директори - П.Станчева, Румен Рачев
Режисьори - Цв.Велев, Юкс. Чаушев, Красимир Дограмаджиев
Драматург - Лилия Антонова
Худ. проектанти - В.Велков, Ст.Луков
Балетмайстори  - Ан.Бочева и Ерт. Късова 
Диригент - Ад. Колева 
Гл. счетоводител - Ат. Стоянова
АКТЬОРИ: Е. Опълченски, Н.Матев, Т.Коначки, Т.Кунев, 
Йозо Моллов, Здр.Тихинов, Н.Шаркова, В.Господинов, Ас.Димиторв, Н.Чилов, Юл.Герова, Р.Спасова , Н.Коев, Г.Чипариков, Ив.Чипариков, Ж.Мирчева, Л.Кондов, Д.Братованова, М.Бранкованова, Ив.Апостолов, Г.Ильов, М.Кънева, Ив.Дограмаджиева, В.Шишманова,М.Кирова ,Ал.Божанов, П.Стаменова, Р.Тодоров, К.Хаджиев, Б.Гафарова, Р.Татаров, Г.Ашикова, Р.Исаева, А.Вълчева, Т. Карабоиков, М.Исмаилова, К.Мехмедова, Г.Татарова, Кр.Ходжова, М.Самоилов, Г.Ризова, Н.Ризов, Хр.Христов, П.Петров, В.Бонджолова, Н.Чичоварова, Н.Салиева, Ад.Байрактаров, М.Есадова, В.Шабанова, М.Атанасов, М.Михайлов, П.Михайлов, К.Колев, Н.УзуновРЕПЕРТОАР:
1. “Новото пристанище” - Ст.Л.Костов; реж. Цв.Велев, худ. Ст.Луков
2. “Произшествие” - П.Панчев; реж. Юкс.Чаушев, худ. Д.Гилев
3.” За граховото зърно и принцесата” - з.а.проф.Илков,  реж Кр.Дограмаджиев,

худ. В.Велков
4. “Както Ви се харесва” - У.Шекспир; реж. Н.Кънев, худ. Ст.Савов,
      муз.р-л Ад.Колева, пластика - Ерт. Късова
5. “Мечтата на Бим” - П. Пелинов; муз. н.а. П.Ступел, стихове М.Симеонов и Кр.Дограмаджиев, реж. Кр.Дограмаджиев, сцен. Ст.Луков
6. “Нерви за любов” - К.Топалов; реж. Б.Богданов, худ. В.Велков,  муз. оформление Б.Богданов, хореогр. Ан.Бочева 
7. “Момичета в шинели” - Ин.Събурова; реж. Д.Игнатов,  сцен.Г.Петров 
8. “Празничен концерт - 88” - сцен. и реж. Юкс.Чаушев,  танци-Ан.Бочева и Ел.Велева, муз.р-л Ад.Колева,  худ. М. Трендафилова


СЕЗОН 1985-86 г.

Директор - Анг.Геров
Зам.директори - П.Станчева, Р.Рачев и К.Кънчев
Режисьори - Цв.Велев и Кр.Дограмаджиев
Худ.проектанти - В.Велков ,Дора Пушева
Драматург - Василен Васев
Балетмайстор - Ан. Бочева
Гл.счетоводител - Ат.Стоянова
АКТЬОРИ: Т.Кунев, Т.Коначки, Йозо Моллов,М.Михайлов, В.Господинов, Ас.Димитров, Н.Чилов, Юл.Герова, Н.Коев ,Р.Спасова, Ив.Чипариков, Г.Чипариков, Ив.Апостолов, М.Бранкованова, Ал.Божанов, П.Стаменова  , Д.Братованова, Ив.Дограмаджиева, Н.Кънева, Д.Порязов, В.Сивкова.
До 31.12.1985 г.- М.Фиданова, Ан.Шишманова, Ант.Давидов, Кр.Ходжева, М.Самоилов, Г.Райкова, Н.Райков, Н.Чичоварова, Г.Читарлиева,Н.Савова , А.Братованов, М.Атанасов, П.Михайлов,Евл.Моллов, Р.КутевРЕПЕРТОАР:
1 “Животът, това са две жени” - Ст.Цанев; реж. Р.Велев, худ. В.Велков
2. “Приказна въртележка” - Ат.Илков; реж и сцен. Кр.Дограмаджиев, муз. П.Ступел
3. “На добър час” - В.Розов; реж. Цв.Велев
4. “Златното покритие” - Др.Асенов; реж. Юрий Чавдаров,  худ. Г.Петров
5. “Токту - Конската опашка”-В.Манафова; реж. Ч.Кръстев, сцен. М.Маринов, худ.костюми  Ел.Тодорова, сцен.бой Д.Янбастиев
6. “Най-малкият брат на Дон Кихот” - Д.Василев; реж. Б.Богданов, худ. Д. Пушева
7. “Одисей пътува за Итака” - К.Илиев; реж. Цв.Велев,худ.Д.Гилев


СЕЗОН 1986-87 г.

Директор - Христо Минчев               
Зам.директори - П.Станчева и К.Кънчев
Режисьори - Цв.Велев, Кр.Дограмаджиев, Димана Гуляшка
Худ. проектанти - В.Велков и Ст.Несторов 
Драматург - Дулинко Дулев
Гл.счетоводител - Иван ИвановАКТЬОРИ: М.Михайлов, Т.Кунев, Т.Коначки, Йозо Моллов, В.Господинов, Н.Чилов, Юл.Герова, Н.Коев, Р.Спасова, Ив.Апостолов, М.Бранкованова, Ал.Божанов, Ив.Дограмаджиева, В.Сивкова, Л.Грънчарова, В.Колева, А.Притуп, П.Батаклиев, Р.Пурлантов, Ан.Пенчева


РЕПЕРТОАР:
1. “Бялата приказка” - В. Петров; реж. Кр.Дограмаджиев, муз. П.Ступел
2. “Чучулигата” - Жан Ануи; реж. Хр.Минчев,худ. М.Лалов, костюми - М.Деничина,муз.оформл. Ив.Платов
3. “Тримата мускетари” - М.Рехлес; реж. Ч.Кръстев,  худ.Ел.Камбуров, сцен.бой и пластика  Д.Янбастиев,  муз.оформл. М.Люцканова, танци М.Цветков, муз.на песните -
Б.Молохов, стих. Р.Ралин
4. “Велигденско вино” - К. Илиев; реж. Хр.Минчев, сцен.В.Радкова
5. “И сътвори ръка Георгиева” - М.Милков; реж. Хр.Кръчмаров,  сцен. Жак Авдала
6. “ Вечер” - Ал.Дударев; пост. Д.Шарков, сцен. В.Велков,  муз. оформл. Яна Пипкова


СЕЗОН 1987-88 г.   
   
Директор - Христо Минчев
Зам. директори - П.Станчева и Огнян Жеков
Режисьори - Цв.Велев, Кр.Дограмаджиев, Димана Гуляшка
Худ. проектанти- Жак Моше Авдала, В.Велков 
Драматург - Д.Дулев
Гл.счетоводител . Ив.ИвановАКТЬОРИ: Т.Кунев, Ал.Притуп, Т.Коначки ,Йозо Моллов,  В.Господинов, Н.Чилов, В.Колева, Ана Банкина, Л.Братоева, Д.Братованова, Р.Спасова, Н.Коев, Ив.Апостолов, Ал.Божанов, Ив.Дограмаджиева, Аня Пенчева, Г.Паламудов, Д.Кочланов, Ив.Цингаров, Св.Ников, Ем.Бонев, К.Херман
РЕПЕРТОАР: 
1. “Чуждо бреме” - Олег Перекалин; реж. Хр.Минчев,  худ. Жак Авдала
2. “Любовни булеварди” - Ст. Цанев; реж.Б.Панкин, сцен. М.Лалов, муз. Юри Ступел , костюми М.Деничина, хореогр. Миклош Кольо и Ева Пейшингер / Унгария /, танци Огн. Цеков
3. “Нощни игри” - реж. Цв.Велев, худ. Л.Петрова
4. “Авантюра” - Р.Москова , реж. Хр. Кръчмаров, худ. В.Велков
5. “Войцек” - Бюхнер; реж. Хр.Минчев, сцен.М. Лалов, муз.оформл. Ст.Аврамов и Хр.Минчев
6. “Игра на мъж и жена” - К.Топалов; реж. Кр.Дограмаджиев,  худ. Гр.Иванова, танци Ан.Бочева
7. “Подземието” - В.Априлов; реж. К. Херман ,худ.В.Велков


СЕЗОН 1988-89 г.
         
Директор - Хр. Минчев
Зам. директор - Огн. Жеков и Ст.Петрова
Режисьоири - Цв.Велев, Димана Гуляшка и Даниела Кискинова
Драматург - Д.Дулев
Худ. проектанти - Ж.Авдала, В.Велков 
Гл.счетоводител - Ив. ИвановАКТЬОРИ: Т.Коначки, Т.Кунев, Йозо Моллов, В.Господинов, Н.Чилов, Р.Спасова, Л.Братоева, Ан.Банкина, Д.Кочланов, Ив.Цингаров, Н.Коев, Д.Братованова, Ив.Дограмаджиева, Ал.Божанов, Л.Вълчев, К.Величков, Р.Генчева, Д.Минков, М.Бранкованова, С.Петкова, Р.Пурлантов, П.Петров,Ан.Пейчева


РЕПЕРТОАР: 
1. “Двубой” - Ив.Вазов; реж. Хр.Кръчмаров, 
2. “Жертви на дълга” - Еужен Йонеску; реж. Б.Богданов
3. “И в дъжд и във вятър, пак на театъър” - реж.Ем.Манасиев
4. “Пейка” - А.Гелман; реж. Хр.Кръчмаров, худ. Ст.Несторов
5. “Когато гигантите умират” - М.Милков; реж. Хр.Минчев
6. “Захарната къщичка”  - П.Новак; реж. Д.Кискинова, сцен. Ен.Аврамов 
7. “Волпоне” - Бен Джонсън; реж. Цв.Велев, сцен. Г.Петров 


СЕЗОН 1989-90 г.

Директор - Христо Попов
Зам. директори - Кирил Тошев и Любомир Герганов
Режисьори - Цв.Велев и Кр. Дограмаджиев
Драматург - Мая Добрева
Худ.проектанти - Ж.Авдала и В.Велков
Гл.счетоводител - Ив. ИвановАКТЬОРИ: Т.Кунев, Т.Коначки, В.Господинов, Л.Братоев, Йозо Моллов, Р.Спасова, Д.Кочланов, Ан.Банкина, Н.Коев, Д.Братованова, Ал.Божанов, Л.Вълчев, Р.Генчева, Д.Минков, С.Петрова, Р.Пурлантов, Ан.Пейчева, Огн.Жеков, Цв.Дакова, Р.Петрова, Р.Карамфилова, Д.Димитров,Д.Димитрова    


РЕПЕРТОАР:
1. “Районна болница” - Хр.Бойчев; реж. Хр.Кръчмаров, сцен.Жак Авдала
2. “Младоженецът” - Ем.Манов; реж. Хр.Кръчмаров,  сцен. Жак Авдала
3. “Много страшна приказка” - К.Мешков ; реж. Кр.Дограмаджиев,  сцен. К.Ортодоксов, музика Д.Филипов
4. “Чими” - Б.Априлов; реж. Св.Каменов
5. “Винсент” - Св.Статков; реж. Хр.Кръчмаров,худ. Жак Авдала
6. “Страшният съд” - Ст.Цанев; реж. Хр.Кръчмаров, сцен. В.Велков
7. “Как писар Тричко не можа да се ожени за царкиня Кита”- Н.Русев; реж. Д.Кочланов, худ. В.Велков

СЕЗОН 1990-91 г.

Директор - Хр.Попов
Зам.директори - Л.Герганов и К.Тошев
Режисьори - Цв.Велев, Кр.Дограмаджиев
Драматург - М.Добрева
Худ. проектанти - Ж.Авдала и В.Велков
Гл. счетоводител - Ив.Иванов АКТЬОРИ: Т.Кунев, Т.Коначки, Яв.Махмудов, В.Господинов, 
Ан.Банкина, Н.Коев, Р.Спасова, Д.Братованова, Ал.Божанов, Л.Вълчев, Р.Генчева, М.Бранкованова, Юл.Герова, Л.Стаменова, Ст.Станков, Р.Стаменов, Р.Пурлантов, С.Петрова, Ст.Купенов, Д.Минков, Т.Колев, Анг.Караиванов, Д.Димитров, Огн.Жеков, Р.ПетровРЕПЕРТОАР:
1. “Укротяване на опърничевата” - У.Шекспир; реж. Г.Попов,  худ. Жак Авдала
2. “На гол корем - чифте програма” -сценарий Д. Дулев,  реж. Г.Попов , худ. Ж.Авдала
3. “Таралежът” - Ив.Радоев; реж. Цв.Велев
4. “Игра на кукли” - Б.Априлов; реж. Кр.Дограмаджиев,  худ. К. Ортодоксов
5. “Светото семейство” - Д.Швойда; реж. Хр.Кръчмаров, сцен. и костюми Р.Трошанова

СЕЗОН  1991-92 г.

Директор - Радка Спасова  
Зам. директор - Л.Герганов   
Режисьор - Владимир Бурилков
Худ. проектант - В.Велков
Драматург - М.Добрева 
Гл. счетоводител - Ив.ИвановАКТЬОРИ:  Т.Кунев, Яв.Махмудов, Ст.Станков, В.Господинов, Н.Коев, Р.Генчева, Хр.Памуков, П.Цанева, Д.Братованова, М.Бранкованова, Д.Минков, АлБожанов, Л.Вълчев, Д.Димитров, П.Лепавцева /Спасова/, В.Борисов, Р.Костова, М.Лазарова


РЕПЕРТОАР:
1. “Лунната стая” - В.Петров; реж. В.Вихърова, худ.архитект З.Узунов
2. “Пожар в сутерена” - П.Кохоут; реж. Вл.Бурилков
3. “Вишнева градина” - А.П.Чехов; реж. Ив.Панайотов, худ.Ат. Велянов
4. “Разговор без свидетел” - С.Прокофиева; реж. Хр.Кръчмаров
5. “Мое мило,Привидение” - К.Мешков; реж. Ч.Кръстев
6. “Съвсем между нас казано” - Алън Ейк Борн; реж. Р.Велев,  худ. Т.Станилов
7. “Как го правят французите” - Марк Камулети; реж. Вл.Николов,  худ. В.Петкова
8. “Амиго” - В.Балабанов; реж. Юр.Статков, худ. Ат.Велянов, муз.оформление В.Бояджиева

              
СЕЗОН 1992-93 г.

Директор - Р.Спасова 
Зам.директори - Л.Герганов, Л.Муртазова
Режисьор - Хр. Кръчмаров
Драматург - М.Добрева
Гл.счетоводител - Ив.Иванов АКТЬОРИ:                                                              
Т. Кунев, В. Господинов, Н. Коев, Яв. Махмудов, Ст. Станков, Хр. Памуков,
П. Цонева, Ал.Божанов, Д.Братованова, Л.Вълчев, Д. Димитров,Кр. Петева, В. Борисов, С. Драгоева, К. Шопова РЕПЕРТОАР:                                                                  
1. “Ужасните родители” -Жан Кокто; реж. В.Вихърова, худ. архитект З.Узунов
2. “Снежната кралица” - реж. Ч.Кръстев
3. “Арсеник и стари дантели” - Дж.Кесърлинг; реж. Хр.Кръчмаров, худ. Ат.Велянов
4. “На оживеното място” - Ал. Островски; пост. Б. Голубицки /гр.Орел,  Русия / асистент - Олга Нестерова- /гр.Орел  /; хореогр. Ан. Бочева
5. “Бягството” - М.Величков; реж. Хр.Кръчмаров
6. “Котаракът в чизми” - реж. Хр.Кръчмаров,худ. Д.Гилев
7. “Красив като мечта” - У.Тревър; реж. Юр.Статков, худ. Ат.Велянов,  муз.оформл. В.Бояджиева


СЕЗОН 1993-94 г.  

Директор - Р.Спасова
Зам.директор -Л.Муртазова            
Режисьор - Хр. Кръчмаров      
Гл.счетовидетл - Ив.ИвановАКТЬОРИ: В. Господинов, Ал. Божанов, П. Цонева, Яв. Махмудов, Д.  Братованова, Д.Димитров,Кр.Петева, С. Драгоева, К. Шопова, В. Борисов,В. Керемедчиев,
Хр. Памуков, М.Добрева, Евг. Стефанов
           РЕПЕТРОАР:
1. “Няма да платим, няма да платим” -Дарио Фо; реж. Р.Велев,
      сцен. Л.Петрова,муз.оформл.Р.Велев
2. “Ха, да видим кой - кого” - Ив.Милева Даковска;    
       реж. и хор. Ст.Поляков
3. “Удушвачът и вдовиците” - Азис Несин; реж. Хр.Кръчмаров 
4. “Сцени от нощния живот”                  
       - Артур Шнитцлер; реж.Вл.Нико-
       лов, сцен и кост. В.Петкова
5. “Свекърва” - Ант.Страшимиров; реж. Хр.Кръчмаров,
      сцен. Евг. Раева
6. “Приказка за калпаците” -П.Панчев; пост. и хореогр. -
      Ст. Поляков

СЕЗОН 1994-95 г.

       Дриектор - Р.Спасова
       Зам. директор - Л.Муртазова
       Режисьор - Хр. Кръчмаров
       Гл.счетоводител - Ив.Иванов и Корнелия Стефанова 
               АКТЬОРИ: В.Господинов, Д.Бранкованова,К.Шопова,М.Петрова-Енева, С.Драгоева,П.Цонева,       
Хр.Памуков, В.Борисов, В.Керемедчиев, Евг. Стефанов, Н.Коев, М.Добрева, Ел.Карналова
                 РЕПЕРТОАР:
1. “Госпожа министершата”-Бр.Нушич; реж. Хр.Кръчмаров, 
      сцен. Ат.Велянов
2. “Страшни смешки- смешни страшки” - Н.Йорданов; 
      пост. Ст.Поляков, сцен. Ек. Енева,муз.П.Цанков
3. “Праведните не закусват в петък”        
      Юрий Дачев; реж. Юри Статков,                                 
      сцен. Ел. Делева                                                                
4. “Вражалец” Ст.Л.Костов; реж. Хр.Кръчмаров, 
      сцен. Евг. Раева
5. “Щура любов” - А.Н.Островски и П.Невежин; превод М.Маринов,
      пост. Б.Голубицки

СЕЗОН 1995-96 г.  
   
             Директор - Р.Спасова
             Зам. Директор - Станка Ганчева                   
             Режисьор - Хр.Кръчмаров
             Гл. счетоводител - К. Стефанова
             АКТЬОРИ: В.Господинов, Хр.Памуков,  К.Шопова, М.Петрова-Енева ,Ал.Божанов, Н.Коев, Д.Братованова, С.Драгоева, В.Борисов, Евг.Стефанов, В.Керемедчиев, М.Добрева, Ел.Карналова
              РЕПЕРТОАР:                                                                                                                                         
1. “Вампир” - Ант.Страшимиров;  реж.
      Хр.Кръчмаров, сцен. и кост. В.Радкова,
2. “Морско синьо” - В.Петров; пост. Вл.Николов, хореогр.В.Петкова,
      муз. Ан.Дренников
3. “Вила за любовни спомени “ - Н.Боздуганов; пост. Р.Данченко,
      сцен. Д.Гилев, костюми В.Радкова, муз.М.Шишков,
      хореогр. Ст.Георгиев
4. “Хитър Петър” - П.Панчев; реж. Ст.Поляков,сцен.Евг.Раева,
      муз.оформл. П.Луджев  
5. “Домът на Бернарда Алба”- Ф.Г.Лорка;  пост.В.Вихърова,сцен. арх.З.Узунов
6. “С любовта шега не бива” - Алфред дьо Мюсе;пост. Б.Панкин,
      сцен. П.Начев, муз.  Пл.Мирчев


СЕЗОН 1996-97 г.

                  Директор - Виктор Бойчев                            
                  Зам.директори - Ст.Ганчева, Л.Муртазова
                  Режисьор - Леонард Капон
                  Гл. счетоводител - К. Стефанова  
                 АКТЬОРИ: В.Господинов, М.Петрова-Енева, К.Шопова,Ал.Божанов, Хр.Памуков, Н.Коев, Д.Братованова, С.Драгоева, Евг.Стефанов, В.Борисов, В.Керемедчиев, М.Добрева, Ел.Карналова
                 РЕПЕТРОАР:                                                     
1. “Изгубеното писмо” - Йон Лука Караджале;
      реж. Хр.Кръчмаров, худ. Евг.Раева
2. “Вълшебна коледна приказка" Чарс Дикенс; реж. Л.Капон,
      худ. Л.Петрова, муз. П.Радевски 
3. “Пясъчен пъзел” - Яна Добрева; реж. Юри Статков, худ. П.Митев
4. “Зимните навици на зайците” Ст.Стратиев,; реж. Кр.Ранков,
      худ. Д.Воденичаров, муз.оформл. Кр.Иванов
5. “Лудориите на Карлсон” - Астрид Линдгрен; реж. Л.Капон,
      худ. Ст.Ковачева

СЕЗОН 1997-98 г.

              Директор - В.Бойчев
              Зам.директори - Л.Муртазова и Боряна Такова
              Худ.проектант - В.Велков
              Режисьор - Леонард Капон
              Гл. счетоводиетл - К.Стефанова                                                                    
              АКТЬОРИ: М.Бранкованова, Хр.Памуков, В.Господинов, К.Шопова,М.Петрова-Енева, Ал.Божанов, Н.Коев, Д.Братованова, С.Драгоева, Н.добрева, Евг.Стефанов, В.Борисов,В.Керемедчиев
               РЕПЕРТОАР:                                                     
1. “Безсмъртна песен” “ Ив. Шишман” -                
      реж. Кр.Ранков
2. “Не пипай куфара” -Л.Априлов; пост. Г.Попов,сцен. Т.Попов
3. “Пепеляшка” - Ш.Перо ; реж. Л.Капон, сцен. Ст.Ковачева
4. “Капан за самотен мъж”-Роберт Тома; реж. Г.Попов,
      сцен.Т.Попов


СЕЗОН 1998-99 г.

               Директор - Косьо Станев                                 
               Режисьор - Р.Велев 
               Худ. реклама - В.Велков
               Гл.счетоводител - К.Стефанова
               Маркетинг и реклама - Димитричка Янкова 
               АКТЬОРИ: Хр.Памуков, М.Бранкованова, М.Петрова-Енева, В.Господинов, Ал.Божанов, Н.Коев,М.Добрева, Евг.Стефанов, В.Борисов, В.Керемедчиев, Н.Сяров, Д.Мишева
                РЕПЕРТОАР: 
1. “Майстори” - Р.Стоянов; реж. Хр.Кръчмаров, сцен. Д.Воденичаров
2. “Господин Хепинстал”- Д.Бисет; пост. Л.Капон, сцен. Ст.Ковачева
3. “По -силната”- Ав. Стринберг; пост. М.Добрева, сцен. П.Митев    
4. “Кълбовидна мълния” - Ив.Радоев; пост. Р.Велев
5. “Приключенията на Буратино” - Ал.Толстой; пост. К.Станев
      сцен. Кр.Харалампиев
6. “Чудо” - Ив.Радоев; пост. Ал.Беровски, сцен. Кр.Харалампиев


СЕЗОН 1999-2000 г.

              Директор - К.Станев
              Режисьор - Р.Велев
              Худ. реклама - В.Велков 
              Гл.Счетоводител - К.Стефанова 
              Маркетинг и реклама - Д. Янкова 
             АКТЬОРИ : Хр.Памуков, М.Бранкованова, М.Петрова-Енева, В.Господинов, Ал.Божанов, Н.Коев, М.Добрева, Евг.Стефанов, В.Борисов, В.Керемедчиев, Н.Сяров, Д.Мишева
             РЕПЕРТОАР: 
1. “Бягство в приказките” - пост. Д.Димитров,сцен. М.Качева
2. “Псевдонима “Розовата пъпка” - Октай Арайджъ; пост. Исмаил
       Аглагюл, сцен. Кр.Харалампиев
3. “Нестинари” - Ант.Вазова; пост. Д.Димитров, сцен. М.Недялкова
4. “Маншон, полуобувка и мъхеста брада” - Ено Рауд; пост. К.Станев,
      сцен. В.Велков
5. “Халосник” - Ц.Церковски; пост. Р.Велев, сцен.В.Велков
6. “Макс и Мориц”- В.Буш; пост. К.Станев, сцен. В.Велков
7. “На четири уши”- П.Шафър; пост. Т.Боянов, сцен. К.Тошев


СЕЗОН 2000-01 г.

              Директор - К. Станев
              Режисьори - Р.Велев и Съби Събев
              Худ.реклама - В.Велков
              Гл.счетоводител - К.Стефанова
              Маркетинг и реклама - Д.Янкова
              АКТЬОРИ: В.Господинов, М.Петрова - Енева, Ал.Божанов, Н.Коев, М.Бранкованова, Евг.Стефанов, В.Борисов, В.Керемедчиев, Н.Сяров, Д.Братованова
               РЕПЕРТОАР:
1. “Мери Попинз” - П.Травърз; пост. Съби Събев, сцен. Румен Иванов
2. “Женско царство” - Ст.Л.Костов; пост. Р.Велев, сцен. В.Велков
3. “Принцесата и граховото зърно” по Х.Кр.Андерсен; реж. С.Събев,
      сцен. В.Велков
4. “Игра на безопасност на движението” - реж. Ал.Димитров, 
      сцен. Огнян Георгиев
5. “Спасена рапсодия” - реж. М.Петрова-Енева,сцен. Р.Иванов

          
СЕЗОН 2001-02 г.

            Директор - К.Станев 
            Режисьори - Р.Велев и С.Събев
            Хед.реклама - В.Велков
            Гл.счетоводител - К.Стефанова
            Маркетинг и реклама - Д.Янкова 
          АКТЬОРИ : В.Господинов, М.Петрова -Енева, Ал.Божанов, Н.Коев, М.Бранкованова, Евг.Стефанов, В.Борисов, В.Керемедчиев, М.Стоянова, Н.Сяров, В.Божидарова, А.Ферух
           РЕПЕРТОАР: 
1. “За буквите или Сричко и Чертичко”-М.Бранкованова; 
       пост. Ал. Димитров, сцен. В.Велков
2. “Малкият принц”- Ант. С. дьо Ексюпери; реж. К.Станев,
      сцен. К.Тошев
3. “Концерт за брадва и оркестър” - Сл.Мрожек; реж. Вл.Николов, 
      сцен. В.Велков
4. “Четири приказки за един змей” реж. С.Събев, сцен. Ем.Неделчев
5. “Как да се предпазим от фалшивите неща” - пост.- К.Станев,
      худ. Огн.Георгиев
6. “Сън сънувах” - М.Петрова-Енева; реж. М.Петрова,
       сцен. Огн.Георгиев


СЕЗОН 2002-03 г.

               Директор - К.Станев 
               Режисьор - С.Събев
               Худ.реклама - В.Велков
               Гл.счетоводител - К.Стефанова 
               Маркетинг и реклама - Д.Янкова
             АКТЬОРИ: В.Господинов, М.Петрова-Енева, Ал.Божанов, М.Бранкованова, Н.Коев, Евг.Стефанов, Н.Сяров, В.Борисов, В.Керемедчиев, А. Ферух
              РЕПЕРТОАР: 
1. “Вълшебникът от ОЗ” -Л.Баум; реж. С.Събев, сцен. Ем.Неделчев
2. “Аз, Паисий” - реж. Вл.Николов, сцен. В.Велков
3. “Януари” - Йор.Радичков; реж. Ал.Илинденов, сцен. В.Велков
4. “Детска полицейска академия” - Н.Сярокв, реж. К.Станев 

СЕЗОН 2003-04 г.

              Директор - К.Станев
              Режисьор - С.Събев
              Худ.реклама - В-Велков
              Гл.счетоводител - К.Стефанова
              Маркетинг и реклама - Д.Янкова 
              АКТЬОРИ:В.Господинов,М.Петрова-Енева,Ал.Божанов, М.Бранкованова, Н.Коев, Н.Сяров, Евг.Стефанов, В.Борисов, В.Керемедчиев, А.Ферух, Св.Гатева, П.Стоянов 
               РЕПЕРТОАР:
1. “Хитър Петър,Настрадин Ходжа и други” - М.Неделчева; 
       реж. М.Петрова-Енева, сцен. Р.Иванов
2. “Дон Кихот” - М. де Сервантес; реж. С.Събев, сцен. Винсент Бурсие 
       Франция 
3. “Кучето, което не можеше да лае”- реж. С.Събев, сцен. Р.Иванов
4. “Чими” - Б.Априлов; реж. С.Събев, сцен. Р.Иванов, муз. Кр.Иванов
5. “Жана и Александър или Дон Жуан в старческия дом”- Пл.Дойнов;
      реж. Ал.Илинденов, муз. Кр.Иванов
6. “Двубой” - Ив.Вазов; реж. Ал.Илинденов, сцен. Ем.Ванкова,
      муз. Кр.Иванов

СЕЗОН 2004-05 г.

              Директор- К.Станев 
              Режисьор - С.Събев
              Худ. реклама - В.Велков
              Гл.счетоводител - К.Стефанова 
              Маркетинг и реклама - Д.Янкова
                АКТЬОРИ: В.Господинов, М.Петрова-Енева, М.Бранкованова, Ал.Божанов, Н.Сяров, Д.Стойчева, Н.Коев, Евг.Стефанов, В.Борисов, В.Керемедчиев, Св.Гатева, Ив.Гандев-Ганди, А.Ферух
                РЕПЕРТОАР: 
1. “Автобусът” - Ст.Стратиев; реж. Ор. Дяков
2. “Омагьосаният принц” - реж.С.Събев, сцен. Г.Абаджимаринова,
      муз. Кр.Иванов
3.”Коледните приказки на дядо” - пост. К.Станев ,муз. П.Пенков
4. “Котаракът в чизми” - реж. С.Събев, муз. Кр.Иванов, 
       кукли Р.Иванов
5. “Кръстопът под наем”- Ор.Дяков; реж. В.Асенов, 
       сцен. М.Дойчинова


СЕЗОН 2005-06 г.

               Директор- К.Станев 
               Зам.директор и ЗПЧ -инж. Дечко Стефанов
               Режисьор - С.Събев 
               Худ. реклама - В.Велков
               Гл.счетоводител - К.Стефанова
               Маркетинг и реклама - Д.Янкова 
               АКТЬОИР: М.Петрова - Енева, Ал.Божанов, М.Бранкованова, Н.Сяров, Д.Стойчева, Евг.Стефанов, В.Борисов, В.Керемедчиев, Ив.Гандев-Ганди, А.Ферух
               РЕПЕРТОАР:
1. “Приказка от грешки” - Ор.Дяков; реж. Ор.Дяков
2. “Вуйчо Ваньо” - А.П.Чехов; реж. С.Събев, сцен. Г.Абаджимаринова
3. “Коледните приказки на баба”- реж. М.Петрова-Енева
4. “Урок по родолюбие” - М.Неделчева, реж. К.Станев,
       музика П.Пенков
5. “Новите дрехи на краля” -Х.Кр.Андерсен; реж. С.Събев,
      муз. П.Пенков
6. “В полите на Витоша” - П.Яворов; реж. Ел.Елевтеров, 
       муз. Д.Пангелова, костюм П.Иванова
7. “Мой роден край” -реж. К.Станев, муз. П.Пенков

   
СЕЗОН 2006-07 г.

               Директор - К.Станев
               Зам.директор и ЗПЧ -инж. Д.Стефанов
               Режисьор - С.Събев
               Худ. реклама - В.Велков
               Гл.счетоводител - К.Стефанова
               Маркетинг и реклама - Д.Янкова 
               АКТЬОРИ: М. Петрова-Енева, Ал. ожанов, М. Бранкованова, Н. Сяров, Д. Стойчева, Ив. Гандев-Ганди, Евг. Стефанова, В. Борисов, В. Керемедчиев, А. Ферух, П. Мичев
               РЕПЕРТОАР:
1. “ Пипи Дългото чорапче”- Д.Митев;  пост. С. Събев, 
       сцен. Г. Абаджимаринова, муз. Кр.Иванов
2. “Строфи за екокофи” - П.Цанев; реж. К.Станев
3. “Църква за вълци” - П.Атанасов; реж. Ел.Елевтеров
4. “Далечната сянка на далечните дни” - Н. Йорданов; 
      реж. Н. Йорданов, сцен. Ч. Петрушева
5. “Спящата красавица” - Шарл Перо; реж. С.Събев, муз. Кр.Иванов
6. “Йерма” - Ф.Г. Лорка; пост. Биляна Петрова, сцен. Кирил Наумов