Документи

ОТЧЕТИ
2018година:

2019 година:
 
 
Методика за определяне на средствата по чл. 23а, ал.1, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата на държавните културни институти, които осъществяват дейност в областта на сценичните изкуства (2019)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31  ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2016 Г.
за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2019 Г.
за изменение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (обн., ДВ, бр. 14 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2016 г.)