Документи

ОТЧЕТИ
2018година:

2019 година:
 
 Методика за определяне на средствата по чл. 23а, ал.1, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата на държавните културни институти, които осъществяват дейност в областта на сценичните изкуства (2019)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31  ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2016 Г.
за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства